VERGOEDING VOOR COACHING

  1. Werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.
  2. Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er:  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.
  3. Via de belasting:  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
  4. UWV:  Soms is het mogelijk om via het UWV (een deel van) de kosten voor coaching vergoed te krijgen. Hier aan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Voor de actuele voorwaarden kijk je het best op; http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/jobcoach
  5. Via de bedrijfsarts/Arbodienst van je bedrijf:  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken.
  6. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid:  De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.