basiscursus studeren

Bijna iedereen is het ervoer eens om je zelf bekwamer te maken of in het leven vooruit te komen moet je in staat zijn te studeren. Door je school heen komen, promotie maken op je werk, meer geld verdienen en andere succes - persoonlijk en beroepsmatig - worden vaak alleen maar bepaald door de bekwaamheid om te kunnen studeren en toepassen wat je hebt geleerd. Maar hoe kom je aan die bekwaamheid? 

Het antwoord is deze praktische cursus voor het verbeteren van studiebekwaambeden te vinden. Die in deze cursus de grondbeginselen van de eerste echt technologie van voor het studeren, wordt gegeven. 

Waarom studeert iemand?

Sommige studenten volgen een cursus, maar aan het eind van de cursus zijn zij niet in staat er iets mee te doen. Dat komt door het feit dat ze het alleen bestudeerden om het examen te halen; zij bestudeerden de cursus niet om de gegevens ervan toe te passen.

Dit is de reden waarom deze mensen, nadat ze het examen eenmaal hebben gehaald, in de praktijk mislukken.