Kenmerken van dyslexie

Je kunt bij volwassenen of kinderen dyslexie herkennen aan één of meer van de volgende kenmerken:

 • Problemen met lezen en schrijven.
 • Verwart vaak  boven-onder en links-rechts.
 • Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend, maakt zinnen niet af; stottert onder spanning; spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken.
 • Een lagere leessnelheid.
 • Concentratieproblemen.
 • Werken onder je niveau, wat de volgende twee aspecten in zich heeft:  1. Oplossingen weten, naar deze niet goed kunnen verwoorden, onderbouwen, waardoor je 'dommer' overkomt dat je werkelijkheid bent. 2. Oplossingen zien die andere niet zien. Maar ze niet kunnen verwoorden. Waardoor je conflicten krijgt met je baas en werkomgeving. 
 • Heeft een uitstekend langetermijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Denk voornamelijk met gevoel en beelden, niet met geluiden of woorden. 
 • Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend, maakt zinnen niet af; stottert onder spanning; spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken
 • Denken in beelden, in associaties, concepten. Dit is een manier van denken die heel snel gaat.
 • Moeite hebben met vergaderingen. Daarin op het juiste moment het juiste te zeggen.
 • Moeite hebben een verhaal kort en krachtig op papier te zetten. Met de kern er in verwerkt.
 • Woordjes schrijven daarachter een tekening maken van het woord. Dus neus schrijven en neusje tekenen met druppel er aan. 
 • Heel beelden kunnen vertellen.
 • Moeite met getallen onthouden.
 • Moeite met hoofdrekenen. 
 • Persoonlijke organisatie kan een groot probleem zijn: dat wil zeggen moeite met ordenen van bijvoorbeeld, je dag, je gedachten, je agenda en met timemanagement. 
 • Heeft een hoog IQ. Komt er bij schriftelijk testen niet uit, komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Heeft aanleg voor  werktuigkunde, drama, muziek, verhalen vertellen, kunst, sport, zaken doen,  verkopen,  ontwerpen, bouw of techniek.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.
 • Laag zelfbeeld hebben of onzeker zijn als het gevolg van bovenstaande.
 • Niet weten wat zijn talenten specifieke kwaliteiten zijn. Omdat iedereen op lezen en schrijven belangrijk vind.

Dyslexie en belangrijke:

 

 1. Bij elke intelligentieniveau komt dyslexie voor.
 2. Ook heel slimme mensen kunnen dyslectisch zijn,  net als mensen met een gemiddeld of laaggemiddeld IQ. Dyslexie wordt vaak geassocieerd met dom zijn en dat is niet waar.
 3. Dyslexie is het beste te zien als een geleide schaal of continuüm:
  er zijn geen duidelijke niet/wel criteria. Oftewel: de verschijnselen zijn niet bij iedereen even erg of in dezelfde mate aanwezig. De ene dyslecticus heeft vooral moeite met foutloos schrijven, de ander met lezen, sommigen met allebei en anderen weer vooral met de mondelinge communicatie. Dus als iemand wel snel kan lezen, kan hij of zij toch dyslectisch zijn.