Aanbevelingen

Johan Verstappen van Planum:
Details van de aanbeveling: "Bij de opdrachten die Paul heeft vervuld bleek dat zijn observaties veel nieuwe gegevens genereerde die van belang bleken. Hij is in staat om waar te nemen terwijl velen van ons deze dingen niet zien. Feitelijk is hij uniek in zijn dienstverlening. Als transparant/eerlijk in een organisatie moet en mag dan kan hij zeer goed van dienst zijn. Binnen deze werkzaamheden is hij goed in te zetten om pestgedrag waar te nemen."
Servicecategorie: observatie pestgedrag en onderstroom
Jaar eerste keer aangenomen: 2011 (meer dan eens aangenomen)
Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Deskundige, Hoge integriteit

Harry van Ingen van Bald Consulting:
"Paul is een zeer scherpe observator. Daarbij kijkt hij niet alleen naar het gedrag van kinderen en volwassenen, maar hij weet ook de interactie tussen individuen onderling en tussen individuen en hun omgeving te duiden. Daarnaast is Paul ook zeer ervaringsdeskundig op diverse gebieden: beelddenken, dyslexie, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid. ADHD en zo nog meer. Hij kan daar zeer praktische handvatten aan geven, zodat men verder met zijn leven en het werk kan."