Zoekt u een betrouwbare en betrokken kindercoach?

Spatial Thinking Consulting vraagt, luistert en zorgt voor resultaat

Als kindercoach bij Spatial Thinking Consulting gaan wij op zoek naar de talenten van het kind. Dit doen we door het kind in de klas en in omgang met anderen te observeren. In een observatie vallen vele kenmerken op van de problematiek van de kinderen. Denk aan hoogbegaafdheid, dyslexie, beelddenken, ruimtelijke denken, hoog sensitief, ADHD en autisme. Maar ook het buitengesloten worden. Het kan zo zijn dat er persoonlijke gesprekken plaatsvinden met de ouder(s) en het kind of kinderen. Hierin gebruikt de kindercoach de Socratische gesprek- en vraagtechniek. Kinderen zijn goed in staat om hun problemen te verwoorden, dat uiteraard als de kindercoach de juiste vragen stelt. Wij richten ons als kindercoach op kinderen tussen 4 t/m 12 jaar. Wij zijn als kindercoach actief in het gehele land.