Voorgezet onderwijs 

Leeftijd 12 tot 18 jaar

______________________________________
Kinderen die tijdens het voorgezet onderwijs tegen het vakkenpakket aanlopen hebben op de basisschool vaak, door hun dyslectische beelddekende kwaliteiten, moeite gehad met het leren lezen en schrijven. Door de verkeerde manier van onderwijs ontwikkelen de kinderen een atypisch leerprofiel. Bij een IQ test zie je regelmatig dat ze op twee punten goed scoren en op één punt erg slecht namelijk op taalgebied. Hierdoor volgen ze onderwijs op een laag niveau. Wij geven niet alleen een studiekeuzeadvies, maar gaan tevens opzoek naar breintechnieken voor het kind om ze zo beter te leren omgaan met taal. Verder wordt er een zoektocht gestart naar hun talenten. Het is belangrijk om kinderen aan te geven waar ze wel goed in zijn om hun zelfvertrouwen te vergroten. Verder zijn het dezelfde werkwijzen als bij oudercoaching.

Ik begrijp het niet!