Observatie in het onderwijs. 

Observatie in het onderwijs.

 

Eerste is er observatie. Van het begin tot het einde moet observatie zowel degenen die de lesgeven, als van de kind(eren) die aanwezig zijn in de les.

 

Waar wordt in de observatie opgelet:

  • Waarom is het kind anders
  • Waarom past kind niet in schoolsysteem
  • Waarom kan het kind niet stilzitten
  • Waarom past kind niet in de groep
  • Begrijpt het kind de lesstof
  • Begrijpt de kind wat er gevraagd wordt.
  • Op wat voor manier verwerkt het kind informatie
  • Op wat voor manier gaat het kind om met klasgenoten
  • Waarom is het kind altijd afgeleid
  • Is er spraken van onderpresteren? Zo ja kan kind hoogbegaafd zijn?
  • Is er spraken van aanpassen aan wenselijk gedrag van de groep
  • Is er spraken van pesten in de klas
  • Hoe is de dynamiek in de klas 
  • Wordt er geluisterd naar de leerkracht?
  • Begrijp de leerkracht de wensen van het kind?

Dit zijn de punten die meegenomen worden in een observatie van een kind(eren) op de klas.

Waarna er een uitgebreid verslag wordt gemaakt van de observatie. Dit verslag zal in een Mindmap worden verwerkt. Zo dat iedereen makkelijk kan begrijpen en meteen mee aan de slag kan gaan.