Hoe werkt het dyslectisch of conceptueel brein?

Links en Rechts denken in het brein

Mensen met dyslexie of concepten denken verwerken informatie in hun hersenen anders dan de meeste mensen. Dit hebben zij gemeen met mensen met hoogbegaafdheid, AD(H)D, dyslcalculie, autisme,  Asperger en PDD-NOS

 

Dyslexie en conceptueel denkers anders. De meerderheid van de mensen denkt vooral met de linker hersenhelft, dyslectici denken vooral met hun rechter hersenhelft. Dat levert een andere denkwijze en leerstijl op, die wij het conceptuele denken noemen. Deze visie heeft haar bedding in de theorievorming over het beelddenken en hebben wij ontwikkeld door jarenlang volwassenen met dyslexie te coachen. Deze visie heeft in Nederland nog niet zoveel aanhangers en wordt bevestigd door diverse Amerikaanse onderzoeken.

 

Denken via vooral de rechterhersenhelft.


Bij dyslectici en conceptueel denkers is de rechterhersenhelft in het denken, in het verwerken en reproduceren van informatie, dominant.


Dat betekent dat deze manier van denken en informatie verwerken een sterke voorkeur bestaat voor het denken via de rechter-hersenhelft. Dat ook gekenmerkt wordt door de specifieke eigenschappen van die recht hersenhelft

Zo zijn dyslectisch en conceptueel denkers goed in het leggen van verbanden, in het bedenken van oplossingen voor complexe problemen, in creatief denken, in het verzinnen van nieuwe dingen. Iemand die dyslectisch is, heeft volgens ons een natuurlijke zwakte voor het verwerken van taal, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of rekenen. Iemand die in concepten denkt, heeft volgens ons ook een natuurlijke zwakte voor het routinematige werken, het werken met details en herhalingen, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of je voorstellingsvermogen gebruiken. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij, die op routine is gebasseerd.

Wat doen de beide hersenhelften?

De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:

Recht dominant = conceptueel denken:

 • visueel / Beeldend ingesteld
 • vrote geheel zien - zien vormen
 • intuïtief en empathisch
 • meerdere dingen tegelijk kunnen doen
 • verbanden en structuren zien
 • van grote naar klein - ruimtelijk inzicht
 • nieuwe ideeën bedenken - innovatief 
 • Creatief

Dit geldt voor mensen met dyslexie, ADD, ADHD, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid 

De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:

Links dominant = Lijndenken:

 • taalgericht
 • stap voor stap - vormen bouwen
 • van begin tot einde - volgorde aanbrengen
 • tijdsbewust
 • analytisch / logisch ingesteld
 • van klein naar groot - detailgericht
 • routinematig 
 • cijfermatig en planmatig