Media & Nieuws

SpatialThinking Consulting, GommansPaul presenteert een andere kijk op reïntegratie en
sociale activering, die geschikt is voor een groep mensen die vastloopt in de gebruikelijke
benadering. Kernbegrippen zijn verborgen talenten, beelddenken en een bijzondere
intelligentie, die niet alleen met kennis te maken heeft. De begeleiding is socratisch, niet
belerend en oordeelvrij. Daardoor komen de verborgen talenten aan het licht. Door deze
talenten in cliëntprojecten in te zetten komt de sociale activering en reïntegratie op gang.