Creëer ruimte voor uw eigen begaafdheid

Paul Gommans volgde ooit een mbo-opleiding tot leerling- en dieetkok. Tot twee keer toe kreeg hij op jonge leeftijd een bore-out; hij viel uit doordat hij langdurig onder zijn niveau werkte. Hij kwam er helaas pas laat achter dat hij leed aan dyslexie. Gemotiveerd om andere mensen zijn moeizame levensweg te besparen, begon hij in 2011 onder de naam Spacial Thinking Consulting een praktijk als personal coach voor zowel volwassenen als kinderen.

In zijn praktijk richt Paul zich met name op mensen met dyslexie, ADHD, beelddenken en hoogbegaafdheid. “Zij lopen vaak tegen dezelfde problemen aan; ze voelen zich niet begrepen, worden niet ingezet op hun kwaliteiten, krijgen conflicten op het werk, en vallen uiteindelijk uit door een bore- of burn-out. De oorzaak ligt veelal in het feit dat het hoofdzakelijk beelddenkers zijn.”

Beelddenken

Beelddenken is in feite een andere manier van informatie verwerken. Mensen denken in beelden en gebeurtenissen. Dat terwijl de samenleving als geheel vooral ingesteld is op taal. Beelddenkers komen vaak chaotisch over omdat ze vanuit het geheel associëren en moeite hebben om datgene wat ze voor zich zien, te vertalen in woorden.”

Ruimte voor emoties

“Op basis van een intake stel ik een plan van aanpak op met hierin concrete doelen waar we samen naar toe werken. Mensen krijgen alle kans om hun verhaal te vertellen én om het verdriet en de angst waar ze mee worstelen, te ventileren. Daarbij helpt mijn persoonlijke achtergrond; ik begrijp maar al te goed wat zij doormaken.”

Gericht vragen stellen

“Door gericht vragen te stellen, zet ik mensen aan het denken. Met als doel het inzicht in zichzelf te vergroten, zodat ze kunnen groeien. Uiteindelijk gaat het er vooral om mensen in hun kracht te zetten, waardoor ze hun leven weer in eigen hand kunnen nemen.”

Quote: “Uiteindelijk gaat het er vooral om mensen in hun kracht te zetten”

Als medewerker bij een BaldConsulting, landelijk opererend, loopbaanadviesbureau heeft hij zijn coachingsvaardigheden verder ontwikkeld.

 

Als rode draad door zijn loopbaan lopen de wens en het vermogen om mensen en organisaties aan het denken te zetten en in beweging te brengen, zowel op technisch, organisatorisch - als persoonlijk gebied. Zijn managementstijl staat in het teken van dienstbaar leiderschap, is voorts te typeren als bedrijfsmatig, praktisch, nuchter, bundelend en bouwend.

 

Sedert 2011 is hij als personal coach actief in zijn praktijk voor socratisch management- en ondernemerscoaching, SpatialThinking Consulting. Daarnaast is hij maatschappelijk actief in de politiek en JCI. Op luchtige wijze treedt hij op als facilitator, opdat mensen de kennis optimaal overgedragen krijgen.