Boeken

Dat dyslexie een groot probleem hebben met de taal, is vaak maar al te duidelijk. Taal is in onze maatschappij een overheersend gegeven dat bijna al onze interactie met elkaar bepaalt. Als iemand dat niet zo goed is in het automatiseren van taal, levert dit al gauw onzekerheid en spanning op. Dat is precies waarom dyslectici, wanneer zij leren lezen en schrijven, al op jonge leeftijd faalangst in de vorm van prestatiedrang of uitstelgedrag ontwikkelen.

 

Dyslexie: stoornis of intelligentie is geschreven voor en over volwassenen met dyslexie. De auteurs nemen stelling tegen overtuiging dat dyslexie een stoornis is. Dyslexie komt in belangrijke mate voort uit een andere manier van denken, die in dit boek het conceptuele denken wordt genoemd. Het is die manier van denken die de basis vormt tot het hebben van succes en tot het ontwikkelen van een eigen manier van werken in de studie of op het werk. In die eigen manier van werken is het mogelijk om sneller te lezen, Beter te schrijven, duidelijker te communiceren en een brug te leggen tussen conceptuele denkers en lijndenkers.

 

Het boek geeft lezer inzicht in wat dyslexie is, wat de oorzaak van faalangst zijn en hoe deze twee fenomenen hand in hand gaan. Wanneer de faalangst vermindert, hebben dyslectici ook minder last van hun dyslexie. Door anders naar dyslexie te kijken, zullen dyslectici hun dyslexie beter kunnen accepteren en een positiever zelfbeeld kunnen opbouwen. Een positief zelfbeeld geeft ruimte en vrijheid in het leven en is een goed fundament voor het hebben van succes.

Bestellen 


Slimmer dan je baas!

Een boek over dyslexie, geschreven door twee dyslectici. De auteurs zijn ervaringsdeskundigen die vanuit hun eigen leven én hunwerk als trainer en coach, een breed scala van aspecten van dyslexie behandelen en daarmee nieuwe inzichten bieden.

Veel dyslectici krijgen tijdens hun schooltijd te horen dat er beter van ze wordt verwacht, dat ze slim genoeg zijn maar zich meer moeten inzetten of zelfs dat ze dom of lui zijn. Ook als volwassene op de arbeidsmarkt krijgen veel dyslectici vaak het label "vreemd' of 'onnauwkeurig' opgespeld. Dit boek biedt weerwoord, door het begrip dyslexie in een breder kader te plaatsen en te laten zien dat dyslectisch denken wiliswaar afwijkend kan zijn, maar daardoor juist verfrissend en aanvullend kan werken. 

Aan de hand van heldere voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en citaten uit tal van interviews met dyslectici, wordt meer inzicht gegeven in onder andere de werking van het dyslectische brein en in de psychologische gevolgen van dyslexie. Daarnaast worden concrete handvatten en talrijke tips geboden om beter om te gaan met de lastige kanten van het lezen, schrijven, communiceren en organiseren. Er worden suggesties gedaan voor meer wederzijds begrip en ook de arbeidsrechtelijke positie van dyslectici komt aan bod. 

Dat maakt van Slimmer dan je baas een bron van informatie en inzicht, zowel voor dyslectici als hun (werk)omgeving. 

 

Bestellen


Dyslectisch... en dan?

Dyslexie hebben hoeft helemaal niet zo'n onoverkomelijk probleem te zijn. Dat ondervond Bieke De Becker aan de lijve. Het komt erop aan in je eigenheid bevestigd te worden. Wanneer je weet wat je goede kanten zijn, dan neem je er je moeilijkere kanten makkelijker bij, zoals dyslexie.

 

Eerste legt zij uit welke leerstoornissen er bestaan en wat dyslexie precies is. Ze geeft vele voorbeelden uit het dagelijkse leven, anekdotes en tips.

Maar dyslexie hebben heeft niet alleen nadelen. Vooral voor kinderen is het erg belangrijk dat hun omgeving hun pluspunten bekrachtigt, ook wanneer het om 'buitenschoolse' talenten gaat. Tot slot volgt een overzicht van zeer eenvoudige maar afdoende hulpmiddelen voor in de klas, thuis en daarbuiten.

 

Rode draad door het hele boek zijn de concrete tips, de vaak humoristische verhalen en de korte doe-momenten. Mensen met dyslexie, van welke leeftijd ook, zullen zich gesteund voelen door het aanstekelijke optimisme van de auteur en zullen baat hebben bij alle inside tips. Leerkrachten en ouders horen uit eerste had wat het i om dyslexie te hebben en hoe ze het best kunnen helpen 

 

Bestellen


Gave van dyslexie

Dyslectische beroemdheden:

Leonardo da Vinci               Thomas Edison                   Albert Einstein

Winston Churchill                   Walt Disney                 Whoopi Goldberg

 

Veel van 's werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren.

 

Dit is de stelling van auteur Ron Davis. Zoals zovele dyslectici werd ook hij gezien als een dommerdje thuis en als achterlijk op school. uiteindelijk werd hij een geslaagd ingenieur, zakenman en beeldhouwer.

Op zijn 38e ontdekte hij een manier om een heel boek in slechts een paar uur tijd te lezen. Dit was de inspriatie voor zijn methode, die duizenden mensen al heeft geholpen om gewoon te kunnen lezen, schrijven en studeren. 

Een doorbraak in de behandeling van dyslexie. 

 

Met een inleiding van Jan des Bouvrie.

 

Bestellen